ساخت چالش این یا اون

با ساخت چالش دوست شناسی این یا اون میتونی متوجه بشی دوستات چقدر تورو میشناسن . پاسخ سوالات رو خودت انتخاب میکنی و لینک سوالات رو برای دوستات میفرستی بعد متوجه میشی چقدر دوستات میشناسنت.


1/10
فیلم یا کتاب؟

فیلم

کتاب

1/10
بستنی یا شربت ؟

بستنی

شربت

1/10
ایران یا خارج از ایران؟

ایران

خارج از ایران

1/10
سفر مجردی یا متاهلی؟

مجردی

متاهلی

1/10
آبی یا قرمز؟

آبی

قرمز

1/10
سرما یا گرما؟

سرما

گرما

1/10
غذا یا خواب؟

غذا

خواب

1/10
زندگی مجردی یا متاهلی؟

مجردی

متاهلی

1/10
گل یا آیفون؟

گل

آیفون

1/10
چایی یا قهوه ؟

چایی

قهوه

1/10
پاستیل یا لواشک؟

پاستیل

لواشک

1/10
کنسرت یا سینما؟

کنسرت

سینما

1/10
روز یا شب؟

روز

شب