ساخت چالش آره یا نه

با ساخت چالش دوست شناسی آره یا نه میتونی متوجه بشی دوستات چقدر تورو میشناسن . پاسخ سوالات رو خودت انتخاب میکنی و لینک سوالات رو برای دوستات میفرستی بعد متوجه میشی چقدر دوستات میشناسنت.


1/10
به سلامتیت اهمیت میدی ؟

آره

نه

1/10
اهل نظم و انظباتی ؟

آره

نه

1/10
ترس از ارتفاع داری ؟

آره

نه

1/10
به دنیای مد و استایل علاقه داری ؟

آره

نه

1/10
از مرگ میترسی ؟

آره

نه

1/10
اهل ورزش هستی ؟

آره

نه

1/10
از سوسک میترسی ؟

آره

نه

1/10
اهل مطالعه هستی ؟

آره

نه

1/10
اهل کافه رفتن و رستورانی ؟

آره

نه

1/10
خوش اخلاقی ؟

آره

نه

1/10
اعتماد به نفس داری ؟

آره

نه

1/10
تنهایی رو دوست داری ؟

آره

نه

1/10
دعوا کردن رو دوست داری ؟

آره

نه

1/10
مشاور و راهنمای خوبی هستی ؟

آره

نه

1/10
اهل هدیه دادنی ؟

آره

نه

1/10
اهل آشپزی کردن هستی ؟

آره

نه

1/10
اهل شوخی و خنده هستی ؟

آره

نه

1/10
اهل مشورت کردن هستی ؟

آره

نه

1/10
عاشق شدی ؟

آره

نه

1/10
بازیگوش و شیطونی ؟

آره

نه